Yükleniyor...

 Aquatayf  Biyoteknoloji

   Firmamız İTÜ ARI Teknokent bünyesinde araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Anadolu mikrobiyatası ve kültür zenginliğimizin istenen koşullara adapte olduğu bilinen canlılardan izole edilerek genetik ve biyokimyasal karakterizasyonu neticesinde özgün olduklarını belirlediğimiz mikrobiyal kaynaklı  enzimlerin ticarileştirilmesi üzerinde çalışmaktayız. Ayrıca mevcut kabiliyet ve alt yapımızla, ülkemizde yüksek ve orta düzeyde  teknoloji gerektiren imalat sanayi ürünlerinin araştırma, geliştirme, tasarım ve üretimi yapan kuruluşlarla iş birliğimizde aldığımız talepler doğrultusunda DNA dizi analizleri, temel mikrobiyolojik ve genetik analizleri içeren laboratuvar hizmetleri sunmaktayız. Optimize ettiğimiz protokollere dayalı sunduğumuz sonuç raporlarımızla, başta üniversitelerimizde olmak üzere yürüyen araştırma geliştirme faaliyetlerine katkı sunmayı istiyoruz.

AR-GE

Temel Mikrobiyolojik Testler

image image

Genetik Testler

image image

Ar-Ge Destek

image image

COVID-19 GÜNCEL GELİŞMELER

Polyomavirus dünya üzerinde tamamen eradike edilmek üzere nasıl oluyor; 2. ay, 4. ay,  6. ay ve 18. aylarda 4 doz inaktif polyomavirus aşısı uygulanıyor (karma aşı içerisinde) bu yetmiyor 6.ay ve 18. aylarda 2 doz da Oral Polyo aşısı uyguluyoruz. Yani 4 doz inaktif aşı 2 doz Oral Polyo aşısı toplam 6 doz aşı ile aradike etmeye ramak kaldı bunu biliyoruz. Bir virüsü eradike edebilmek için sadece bulaş yolu üzerinde fekal-oral veya nazofarinks mukozası yoluyla bulaşan bir enfeksiyon etkeni için mukozal bağışıklık (Sekretuar IgA) ya da sadece serumda yükselen IgG tipi antikor gelişmesi tek başına yeterli olmuyor ikisinin beraber bulunmasına ihtiyaç oluyor. Niçin eradike etmeye karar verildi çünkü polyomavirüs ardında çocuk felci sekelli bireyler bırakıyor. Bu durum sistem için büyük bir yük olduğundan yatırımlarla polyomavirus yeryüzünden siliniyor. Hem mukozal aşı oral polyo aşısı hem de kas içerisine inaktif polyo aşısı 6 doz halinde uygulanarak. Bu protokolleri birleşmiş milletlere üye tüm ülkelere olmazsa olmaz şart olarak kabullendirerek... SARS CoV-2 aşısı ise inaktif aşı, mRNA aşısı, adenoviral vektör aşılar, rekombinant protein aşıların tümü de intra musküler uygulanarak IgG tipinde humoral bağışıklık kısmen se hücresel bağışıklığı tetikleyen etken ve adjuvanlar içeren teknolojiler olmakla mukozal bağışıklık geliştirebilmek yönünden oldukça eksikler. Dünyada intranazal yolla mukozal bağışıklık geliştirmeyi başaran ve faz 2 çalışmasını tamamlayan ilk aşı olan Yerli aşımız bir aksilik olmazsa Haziran ayında kullnılmaya başladığında bu konudaki çok büyük bir eksiklik tamamlanmış olacak. Böylelikle intramusküler ve mukozal aşıların kombine kullanılması ile yeni bir dönem başlayabilecek aşılar yalnızca ağır semptomatik hastalıkları önlemekle kalmayıp bulaşıcışığı azaltan bir başarı sağlayabilecek.

hafta3

Kanıt piramidi tanı düzeyini gösteren bilimsel araştırma tekniklerini içerir. Piramidin tabanında in-vitro çalışmalar, hücre kültürleri çalışmaları ve model mikroorganizmalar ile yürütülen çalışmalar bulunmaktadır. Literatürde her bir biyomedikal araştırmaya konu olan model mikroorganizmalarla yürütülen bu ilk adımın sonuçları, ortak ve disiplinler arası bir şekilde incelenebilir ve değerlendirilirse üzerine hangi bilimsel verinin hangi kanıt düzeyinde kullanılması gerektiği daha net bir şekilde ortaya konulabilir. Böylelikle kanıt piramidinin daha üst basamaklarında ihtiyaç duyulan deney hayvanları çalışmalarında kullanılacak model hayvanlarla yapılacak çalışma sayısı ve kullanılacak deney hayvanı sayısı da bir kez daha ehemmiyetle değerlendirilmiş olacaktır. Model mikroorganizmalar ile yürütülen çalışmalar, küresel kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı ve toplum sağlığı açısından günümüzde öne çıkan başlıklardandır.