Yükleniyor...

Araştırma ve geliştirme

AR-GE DESTEK

- Kurumunuzda yürütülen üretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde, ihtiyaç duyabileceğiniz mikrobiyolojik ve genetik laboratuvar test hizmetlerini sunuyoruz 

- Uygulayıcı kaynaklı hatalardan minimum düzeyde etkilenecek şekilde iş akışlarının dokümantasyonu, algoritmaların ve modellemelerin kurgulanması ürün geliştirme basamaklarında ekibinize destek sağlıyoruz.

TEMEL ÇALIŞMALARIMIZ


♦ Endüstriyel atıkların bertarafı ve geri kazanımı
♦ Biyolojik temelli arıtma yönetim sistemleri
♦ Biyobozunur malzemelerin doğrulama ve tespitine ilişkin testler
♦ Mikrobiyal genetik testler
♦ Mikroorganizmaların belirlenen kaynaktan izolasyonu, kültüre edilmesi, gruplandırılması
♦ Mikroskobik incelemeler ve mikroorganizmaların gliserol stoklara alınması
♦ Mikroorganizma kütüphanelerinin filogenetik analizlere dayalı kimlikleme ve katalogların hazırlanması çalışmaları
♦ Kültüre dayalı yöntemler ile izole edilememiş mikroorganizmaların belirlenmesi ve kültüre dayalı çalışmanın doğrulanması amacıyla metagenomik analizlerin kullanılması
♦ Temel mikrobiyotik testler
♦ Seçici besi yerlerinin hazırlanması ve inkübasyanu
♦ Antimikrobiyel aktivite, enzim aktivitesi, SDS-Page fermantasyon testleri
♦ Mikroorganizma enkapsülasyonu ve liyofilizasyonu
♦Klonlama optimizasyonu
♦Protein ekspresyon optimizasyon çalışmaları
♦Protein saflaştırma
♦MLTS veritabanları
♦SSR çalışmaları
♦Filogenetik çalışmalarda gerekli allel analizleri
♦Primer sentezi
♦Besin patojenleri
♦Pestisit analizleri
♦Single nükleotid polimorfizm